Sprawdź swoje zgłoszenie
Nie jesteś pewien, czy Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w bazie?
Wpisz adres email i numer dowodu zakupu podane w formularzu zgłoszeniowym
SPRAWDŹ SWOJE ZGŁOSZENIE

Popraw poniższe błędy:

OK
WEŹ UDZIAŁ
POBIERZ REGULAMIN
Gwarantujemy bezpieczeństwo twoich danych osobowych
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (tzw. „Rodo”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w regulaminie.
DARMOWY E-BOOK
tel.: (42) 636 90 97
(42) 636 90 93
www.smolar.pl biuro@smolar.pl ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź